revízie

elektroinštalácie,ručné náradie,stroje,bleskozvod,prípojka,trafostanica atď.