Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti energetických služieb-vybavenie nového pripojenia,žiadosťi na prekládku merania alebo navýšenie rezervovanej kapacity